Bon

Da bi vam olajšali rezervacijo bivanja v Hotelu Roškar, smo za vas povzeli informacije in navodila, kako rezervirati z unovčenjem turističnih bonov. Prosimo vas, da imate ob prihodu vse potrebne dokumente.

Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije, ki ga ima vsaka oseba, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. 3. 2020, in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nastanitve ali nastanitve z zajtrkom v Sloveniji.

Bone je mogoče unovčiti od 19. junija do 31. decembra 2020.

Kdo je upravičenec do bona?

Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v RS na dan 13.3.2020.

  • Odrasla oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let, je upravičena do bona v višini 200€
  • Mladoletna oseba (rojena po letu 2002) pa je upravičena do bona v višini 50€

Ali lahko bon namesto upravičenca unovči druga oseba?

Bon za mladoletnega upravičenca unovčijo zanj starši oz. zakoniti skrbniki ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik).

Bon je prenosljiv med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, med otroci in njihovimi zakonskimi zastopniki, če to niso starši. V skladu z zakonom prenos med brati in sestrami ni mogoč.

Kje lahko bon izkoristim?

Ponudnik storitev na področju turizma v Republiki Sloveniji pri kateremu se bon unovči, je poslovni subjekt, vpisan na dan 13.3.2020 v Poslovni register RS in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji:

– Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
– Počitniški domovi in letovišča,
– Turistične kmetije s sobami,
– Oddajanje zasebnih sob gostom,
– Planinski domovi in mladinska prenočišča,
– Druge nastanitve za krajši čas,
– Dejavnost avtokampov, taborov.

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/

KAKO REZERVIRATI

Če rezervirate nočitev na naši spletni strani, pred zaključitvijo rezervacije v okence »Prošnja« nujno zapišite, da želite koristiti turistični bon.
Bivanje s turističnim bonom se plača ob prihodu na recepciji nastanitve. Bon se lahko unovči le za nastanitev ali nastanitev z zajtrkom. Vse dodatne storitve (večerje, kosila, gostinske storitve…) so plačljiva.

Veselimo se vašega obiska

Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v REPUBLIKI SLOVENIJI