Aktualno

Aktualno pri nas  – Energetska sanacija Hotel in restavracija Roškar

Zavedamo se pomena ohranjanja okolja, zato smo uspešno kandidirali na javnem razpisu “Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti”.

Investicija obsega naslednje ukrepe, ki so del energetske sanacije objekta:

Dobava in montaža toplotne črpalke

Izolacija podstrešja

Zamenjava oken

Izolacija fasade

Dobava in montaža sončne elektrarne

Vgradnja opreme za varčevanje z vodo

Dobava stiskalnice odpadkov – zmanjševanje volumna odpadkov

Cilji operacije so:

Delež načrtovanega letnega zmanjšanja energije na objektu po operaciji za 88,7 %.

Delež načrtovanega zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji za 51 %.

Delež načrtovanega zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji za 54,5 %.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Vrednost operacije: 266.000,00 EUR

Vrednost sofinanciranja: 199.500,00 EUR