Pogoji uporabe

Dovoljujem vodstvu Hotela Roškar, da obdeluje vnesene osebne podatke in jih uporablja za namene rezervacijskega postopka. Baza podatkov je shranjena in dostopna samo vodstvu in je ni mogoče posredovati tretjim osebam, razen če je to potrebno za rezervacijo. Vsi podatki so zaščiteni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vsi podatki so zaščiteni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in se uporabljajo izključno za namene rezervacije in pošiljanja poslovnih informacij. Z oddajo obrazca se strinjate z našimi pogoji.

Zbiramo podatke o zainteresiranih naročnikih, da nas seznanijo z našimi storitvami in ponudbo ter ugodnostmi. Vsi podatki so zaščiteni v skladu z ZEK in direktivo EU GDPR.

Informacije: Hotel Roškar Hajdoše 43j Ptuj

Pogoji poslovanja

Obveznosti ponudnika in naročnika

Ponudnik (Hotel Roškar, Karolina Roškar s.p.) se obvezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno in v dogovorjenem roku.

Vnos osebnih podatkov v spletno rezervacijo na spletnem mestu www.hotelroskar.com je potreben za pravilno izvajanje storitev. Izvajalec nikoli ne bo posredoval, prodajal, izposojal ali kako drugače trgoval z vašimi osebnimi podatki. Vaši osebni podatki ne bodo nikoli uporabljeni, razen če se strinjate z načinom uporabe.

Ponudnik zagotavlja najstrožje varovanje službenih in poslovnih skrivnosti stranke in jih pod nobenim pogojem nima pravice dati na razpolago tretjim osebam.

Zbiramo podatke o zainteresiranih naročnikih, da nas seznanijo z našimi storitvami in našo ponudbo in ugodnostmi. Vsi podatki so zaščiteni v skladu z ECA in EU GDPR direktivo. Zbiramo podatke o zainteresiranih naročnikih, da nas seznanijo z našimi storitvami in našo ponudbo in ugodnostmi. Vsi podatki so zaščiteni v skladu z ECA in EU GDPR direktivo. Informacije: Hotel Roškar Hajdoše 43j Ptuj

Sprememba pogojev

Hotel Roškar, Karolina Roškar s.p. si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.